Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

Jesteś zainteresowany projektem? Wypełnij:

  • Formularz zgłoszeniowy,
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania,
  • Regulamin rekrutacji.

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, należy dostarczyć w oryginale do Punktu Rekrutacyjnego przypisanego do danego subregionu lub przesłać pocztą tradycyjną (możliwość przesłania zgłoszeń za pośrednictwem e-maila z późniejszym dosłaniem oryginałów – najpóźniej do 5 dni roboczych).

Za datę zgłoszenia do Projektu uznawana jest data dostarczenia oryginałów do Punktu Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-maila (z późniejszym dosłaniem oryginałów).

Uwaga! Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu oferowanym w ramach projektu!