Szkolenie ECDL Advanced

Szkolenie ECDL Advanced

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

W ramach projektu na terenie województwa śląskiego organizowane będą szkolenia ECDL Advanced (90 godzin/grupa). Szkolenie to wpisuje się w standard wymagań DIGCOMP na różnych poziomach zaawansowania, z naciskiem na poziomy podstawowy oraz średnio-zaawansowany.

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, które uznawane są w większości krajów na całym świecie. Tak jak certyfikaty językowe są poświadczeniem kompetencji językowych, tak ECDL jest poświadczeniem umiejętności obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, także za granicą, dzięki posiadaniu certyfikatu. Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem trenerskim, którzy pomogą Ci w sposób szybki i prosty opanować umiejętności obsługi programów komputerowych.

Organizujemy szkolenia komputerowe z egzaminami na poziomie:

  • ECDL ADVANCED

Szkolenia ECDL ADVANCED są stworzone z myślą o osobach, które na poziomie zaawansowanym potrafią obsługiwać aplikacje biurowe. Egzaminy te zalecane są także informatykom, szczególnie pracownikom grup wsparcia (help desk), którzy pomagają użytkownikom rozwiązywać ich problemy z eksploatację oprogramowania biurowego.

Moduły ADVANCED:  Zaawansowane przetwarzanie tekstów, Zaawansowane arkusze kalkulacyjne, Zaawansowane użytkowanie baz danych, Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna.

W ramach szkoleń/kursów zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, komputery na szkolenia oraz egzaminy w zakresie komputerowych kwalifikacji zawodowych, pierwsze podejście do egzaminu certyfikującego przeprowadzanego przez zewnętrzne niezależne podmioty, poczęstunek w przypadku zajęć trwających powyżej 4 godzin szkoleniowych. W przypadku innych wyborów uczestników/czek projektu Projektodawca będzie elastycznie reagować na zmiany potrzeb.

Szkolenie z umiejętności komputerowych ECDL Advanced