Naprzeciw oczekiwaniom - akademia kompetencji językowych
i komputerowych

Dla kogo?

szkolenie komputerowe jezykowe śląsk

Szkolenia językowe

Szkolenia językowe Śląsk

Szkolenia komputerowe

Szkolenie komputerowe śląsk

Rekrutacja

rekrutacja do projektu

Harmonogram

harmonogram zajęć

Dokumenty do pobrania

dokumentacja do pobrania

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!
Obecnie nasze szkolenia prowadzone są w trybie online

POZNAJMY SIĘ!

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności ICT i języków obcych u min. 1 640 pracujących osób dorosłych z obszaru woj. śląskiego, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in.: osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym, w okresie: 01.01.2020-31.12.2022.

Cel zostanie zrealizowany przez przeprowadzenie w ramach projektu szkoleń i kursów ICT i językowych kończących się przeprowadzeniem formalnej oceny i certyfikacji umiejętności/kwalifikacji i udokumentowaniem nabytych kompetencji osiągniętych przez uczestników wsparcia. Projekt realizowany jest na terenie woj. śląskiego.

Projekt realizowany będzie w okresie od

1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 839 005,54 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 4 963 154,71 zł.

Projekt realizowany jest przez:
RECON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt realizowany jest w ramach:

Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Podziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

0
2720

Uczestników

0
102220

Godzin Szkoleń

0
11

Tematów

0
3

Lata Wparcia

FORMULARZ KONTAKTOWY

  BIURO PROJEKTU

  ul. Armii Krajowej 81/3

  41-506 Chorzów


  tel. 531 238 712 lub 570 506 561

  akademia@rcon.com.pl

  EFS_kolor_poziom_rgb