EFS_kolor_poziom_rgb

Rekrutacja do projektu zakończona!

Dziękujemy wszystkim za udział w naszych szkoleniach!

Adobe Illustrator

darmowe_szkolenie_illustrator

Adobe InDesign

darmowe_szkolenie_indesign

Projektowanie stron www

szkolenie z tworzenia stron www

AutoCad

darmowe szkolenie z AutoCad

Digital Marketing

darmowe_szkolenie_digital_marketing

POZNAJMY SIĘ!

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności ICT i języków obcych u min. 1 160 pracujących osób dorosłych z obszaru woj. śląskiego, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in.: osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym, w okresie: 01.01.2020-31.07.2023.

Cel zostanie zrealizowany przez przeprowadzenie w ramach projektu szkoleń i kursów ICT i językowych kończących się przeprowadzeniem formalnej oceny i certyfikacji umiejętności/kwalifikacji i udokumentowaniem nabytych kompetencji osiągniętych przez uczestników wsparcia. Projekt realizowany jest na terenie woj. śląskiego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 

1 stycznia 2020 do 31 lipca 2023.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 839 005,54 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 4 963 154,71 zł.

Projekt realizowany jest przez:
RECON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt realizowany jest w ramach:

Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Podziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

0
2720

Uczestników

0
102220

Godzin Szkoleń

0
11

Tematów

0
3

Lata Wparcia

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Twój e-mail (wymagane)

  Twój nr telefonu (wymagane)

  Temat

  Jakimi szkoleniami jesteś zainteresowany

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę RECON Consulting Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 81/10, 41-506 Chorzów, NIP: 6272738906, w celu udzielenia odpowiedzi. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.

  BIURO PROJEKTU

  ul. Armii Krajowej 81/11, 41-506 Chorzów

  Godziny otwarcia:

  pn-pt 8:00-16:00


  tel. 531 238 712 lub 570 506 561

  akademia@rcon.com.pl