Bezpłatne szkolenia językowe – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Bezpłatne szkolenia językowe z egzaminami - rekrutacja zakończona!

W ramach projektu na terenie województwa śląskiego organizowane będą bezpłatne szkolenia językowe:

Każdy z uczestników będzie realizował 120 godzinne szkolenie językowe (2 moduły po 60 godzin lekcyjnych). O poziomie na jaki zostanie zakwalifikowany uczestnik zadecyduje wynik testu poziomującego.

W ramach udziału w szkoleniu zaplanowano badanie wyników nauki w postaci dwóch egzaminów wewnętrznych (po zakończeniu każdego modułu). Po zakończeniu realizacji całego szkolenia odbędzie się egzamin zewnętrzny prowadzący do uzyskania kwalifikacji językowych. Szkolenia realizowane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).