Darmowy JĘZYK FRANCUSKI – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Bezpłatne szkolenie JĘZYK FRANCUSKI - rekrutacja zakończona!

Każdy z uczestników będzie realizował 120 godzinne szkolenie językowe (2 moduły po 60 godzin lekcyjnych). O poziomie na jaki zostanie zakwalifikowany uczestnik zadecyduje wynik testu poziomującego.

W ramach udziału w szkoleniu zaplanowano badanie wyników nauki w postaci dwóch egzaminów wewnętrznych (po zakończeniu każdego modułu). Po zakończeniu realizacji całego szkolenia odbędzie się egzamin zewnętrzny prowadzący do uzyskania kwalifikacji językowych. Szkolenia realizowane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Darmowe szkolenia z języka francuskiego są idealne dla każdego, kto chciałby nabyć lub rozszerzyć swoje językowe umiejętności. Nie ważne czy chciałbyś poznać język na poziomie podstawowym (A1/A2) czy też rozumieć szeroki zakres bardziej wymagających, dłuższych wypowiedzi i dostrzegać ich ukryte znaczenie (C1).

Podczas naszych szkoleń główny nacisk kładziony jest na ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania leksyki i gramatyki!

Nasze darmowe szkolenia z języka francuskiego na Śląsku organizujemy z najlepszymi lektorami, podczas których masz możliwość przećwiczyć w sposób praktyczny wybrane umiejętności językowe: płynność mówienia, gramatykę, słownictwo, rozumienie tekstu i pisanie. Nauczyciele mają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne w rozwijaniu umiejętności Waszych komunikacyjnych i strategii językowych!

Zajęcia możesz wybierać zgodnie z Twoimi  potrzebami językowymi (A1/A2/B1/B2/C1). Zapytaj nas o test poziomujący i sprawdź jak wygląda Twoja znajomość języka francuskiego.

W ramach szkoleń/kursów zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, komputery na szkolenia oraz egzaminy w zakresie komputerowych kwalifikacji zawodowych, pierwsze podejście do egzaminu certyfikującego przeprowadzanego przez zewnętrzne niezależne podmioty, poczęstunek w przypadku zajęć trwających powyżej 4 godzin szkoleniowych. W przypadku innych wyborów uczestników/czek projektu Projektodawca będzie elastycznie reagować na zmiany potrzeb.

Szkolenie JĘZYK FRANCUSKI