Zapisz się!

Wypełnij formularz i już dziś zarezerwuj sobie miejsce na szkolenie!
Możesz wziąć udział w dowolnej liczbie kursów!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Twój e-mail (wymagane)

  Twój nr telefonu (wymagane)

  Temat

  Jakimi szkoleniami jesteś zainteresowany

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę RECON Consulting Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 81/10, 41-506 Chorzów, NIP: 6272738906, w celu udzielenia odpowiedzi. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.

  REKRUTACJA

  Rekrutację do projektu prowadzimy cały czas! Projekt trwa do końca 2022 roku.
  Można wziąć udział w kilku szkoleniach!
  Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić poniższe dokumenty: 

  Komplet wyżej wymienionych, wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, dostarcz w oryginale do najbliższego Punktu Rekrutacyjnego lub prześlij pocztą tradycyjną (możliwość przesłania zgłoszeń za pośrednictwem e-maila na adres akademia@rcon.com.pl z późniejszym dosłaniem oryginałów – najpóźniej do 5 dni roboczych).

  Za datę zgłoszenia do Projektu uznawana jest data dostarczenia oryginałów do Punktu Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-maila (z późniejszym dosłaniem oryginałów).

  W przypadku wystąpienia wątpliwości kandydat jest zobowiązany do przedstawienia innych dokumentów do wglądu.

  Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie projektu.

  Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie przez Asystent Koordynatora drogą telefoniczną, mailową lub listowną zgodnie z preferencją wykazaną w formularzu zgłoszeniowym.

  Po potwierdzeniu gotowości uczestnictwa w Projekcie – wskazany zostanie ostateczny termin podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.
  Dokumentem wymaganym od osób zakwalifikowanych do Projektu, mającym na celu potwierdzenie przynależności do grupy docelowej jest:

  1. Oświadczenie o zatrudnieniu,
  2. W odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia. Uczestnik złoży kopię ww. dokumentu przedstawiając jego oryginał do wglądu Zespołowi Projektowemu.

  Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest:

  • wypełnienie Formularza zgłoszeniowego Kandydata do Projektu,
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu rekrutacji w Projekcie,
  • złożenie Oświadczenia osoby aplikującej o udział w projekcie,
  • dostarczenie dokumentów zgodnie z pkt. 3 Regulaminu,
  • podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

  W ramach rekrutacji Uczestnicy/czki otrzymywać będą dodatkowe punkty za przynależność do grupy docelowej najgorzej radzącej sobie na rynku pracy:

  1. osoby o niskich kwalifikacjach + 2 pkt
  2. osoby z niepełnosprawnością + 1 pkt
  3. osoby powyżej 50 roku życia + 1 pkt

  BIURO PROJEKTU

  ul. Armii Krajowej 81/3

  41-506 Chorzów


  tel. 531 238 712 lub 570 506 561

  akademia@rcon.com.pl