Szkolenia ECDL Standard

Szkolenia ECDL Standard

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

W ramach projektu na terenie województwa śląskiego organizowane będą szkolenia ECDL Standard (60 godzin/grupa). Szkolenie to wpisuje się w standard wymagań DIGCOMP na różnych poziomach zaawansowania, z naciskiem na poziomy podstawowy oraz średnio-zaawansowany.

ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, które uznawane są w większości krajów na całym świecie. Tak jak certyfikaty językowe są poświadczeniem kompetencji językowych, tak ECDL jest poświadczeniem umiejętności obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, także za granicą, dzięki posiadaniu certyfikatu. Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem trenerskim, którzy pomogą Ci w sposób szybki i prosty opanować umiejętności obsługi programów komputerowych.

Organizujemy kursy na trzech poziomach umiejętności:

  • Szkolenia komputerowe z egzaminami ECDL STANDARD

Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych. Certyfikat ECDL STANDARD określ więc dodatkowe umiejętności, jakimi są: użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, czy też IT Security.

Moduły STANDARD: Użytkowanie baz danych, Grafika menedżerska i prezentacyjna, IT security, Edycja obrazów, Zarządzanie projektami, Web editing, Współpraca online, CAD, Rozwiązywanie problemów, Podstawy programowania, RODO.

W ramach szkoleń/kursów zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, komputery na szkolenia oraz egzaminy w zakresie komputerowych kwalifikacji zawodowych, pierwsze podejście do egzaminu certyfikującego przeprowadzanego przez zewnętrzne niezależne podmioty, poczęstunek w przypadku zajęć trwających powyżej 4 godzin szkoleniowych. W przypadku innych wyborów uczestników/czek projektu Projektodawca będzie elastycznie reagować na zmiany potrzeb.

Szkolenie z umiejętności komputerowych ECDL Standard