Aplikacje internetowe

Podczas szkolenia z poziomu podstawowego zostaną poruszone między innymi zagadnienia dotyczące technologii internetowych, podstaw HTML, CSS, JS oraz PHP, rozwiązań hostingowych oraz chmur. Jeśli chcesz zacząć tworzyć strony internetowe – to szkolenie jest dla Ciebie! HTML i CSS, wraz z JavaScriptem, składają się na podstawowy zestaw umiejętności dla frontend developera.

Szczegółowy program TUTAJ

Szkolenie odbywa się w formie online, na platformie Zoom.

W ramach szkoleń/kursów zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, komputery na szkolenia oraz egzaminy w zakresie komputerowych kwalifikacji zawodowych, pierwsze podejście do egzaminu certyfikującego przeprowadzanego przez zewnętrzne niezależne podmioty, poczęstunek w przypadku zajęć trwających powyżej 4 godzin szkoleniowych. W przypadku innych wyborów uczestników/czek projektu Projektodawca będzie elastycznie reagować na zmiany potrzeb.

Szkolenie CorelDRAW